Princezna

Na břehu širého jezera
žil král a s ním jeho dcera.

Jednoho dne princezna zemřela
a král se roznemohl docela.

Zahalil se do temného hávu
ze svého bolestného žalu.

Po roce král rádce zavolal
a ten mu tuto dobrou radu dal:

Můj králi, to ty jsi mrtvola,
kdo žije dál, je tvoje dcera.

I uvědomil si král, že osudu neuteče,
že život bez radosti se strašně vleče.

Na břehu širého jezera
dál žije král a s ním jeho dcera.

Řeka